Pjesma

Dobro ti more vapore bili

Ibrica Jusić

Autori

Izvedba

Ibrica Jusić

Album

2006 - Kavana Mediteran