Pjesma

Di si bija kad je grmilo

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Nenad Vilović

Stihovi

Nenad Vilović

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1972 - Đorđi Peruzović Split '72
1973 - Mojoj jedinoj ljubavi
2003 - Splitska priča - uživo
2008 - Zlatna kolekcija