Pjesma

Di je, ni je

Šo! Mazgoon

Autori

Izvedba

Šo! Mazgoon

Album

1999 - Šo! Mazgoon