Pjesma

Di ćemo večeras

Kuzma & Shaka Zulu

Autori

Izvedba

Kuzma & Shaka Zulu