Pjesma

Dajen ti rič

Dalmatino

Autori

Skladba

Ivo Jagnjić

Stihovi

Ivo Jagnjić

Aranžman

Ivo Jagnjić / Zdravko Sunara / Ante Gašpardi

Izvedba

Dalmatino

Album

2003 - Dobro jutro

Stihovi

Ja u obe ruke čvrsto držin konce
jer za sve šta vaja moraš imat force,
za veliku jubav mo’š prilit more
i škrape u škrapu
pa nek kažu da san lud.
A u desnoj ruci donosin ti srce
ča ni jednoj dosad nikad nisan da,
da jubav ča sve cidi ispod tvoga oka
to znači da vridi
da je previše duboka.
Nevrime i nesrića neće na nas nikada
dođe li ijedna tvoja suza do neba,
slidin tvoje korake
rukan tiran oblake
i dajen ti rič da s tobom ću ić’
ravno prid Boga.
Kad se miljun zvizda prospe ka iz bajke
lini misec zaspe na srid kale puste,
stat ćemo goli ka rođeni od majke
ti mi nedozvoli
da ti pobignem kroz prste.
Nevrime i nesrića neće na nas nikada
dođe li ijedna tvoja suza do neba,
slidin tvoje korake
rukan tiran oblake
i dajen ti rič da s tobom ću ić’
ravno prid Boga.
Nevrime i nesrića neće na nas nikada
dođe li ijedna tvoja suza do neba,
slidin tvoje korake
rukan tiran oblake
i dajen ti rič da s tobom ću ić’
ravno prid Boga.
I dajen ti rič da s tobom ću ić’
ravno prid Boga.