Pjesma

Ćer od stareg kalafata

Oliver

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Jakša Fiamengo

Izvedba

Oliver

Albumi

1982 - Karoca
1998 - Štorija 2
2013 - 100 Originalnih pjesama

Stihovi

Pape jon je gradi brode bi je meštar o’ zanata,
na sve bande ka’ se ode nigdir takvog kalafata.
Bi je meštar zlatne ruke ma najlipje ča je jema,
nisu brodi nasrid luke vengo ćer, krasota je’na.
Njene oči pune vire caklile su da o’ zlata,
jubila me priko mire ćer o’ starog kalafata.
Ču san srce di jon kuca poput finog, skupog sata;
(Jubila me blizu guca ćer o’ starog kalafata.)
Za vinčanje njen je pape najboji nan brod porinu,
letile su u vis kape ma nesrića sve prikinu.
Puknula je cima broda ošinula je nevistu,
ka’ kad satu pukne korda osta ležat tu na mistu.
Njene oči pune vire izlile su sjaj svog zlata,
jubila me priko mire ćer o’ starog kalafata.
Srce više joj ne kuca, moje tuče poput mlata;
(Kad se sitin blizu guca ćeri starog kalafata.)