Pjesma

Časna riječ

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Đorđi Peruzović

Stihovi

Momčilo Popadić / Stipo Miović Kočan

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1985 - Ponoćno sunce
1998 - Kolekcija
2008 - Zlatna kolekcija