Pjesma

Blagoslov

Boris Novković

Autori

Skladba

Boris Novković / Saša Lošić

Stihovi

Faruk Buljubašić Fayo

Aranžman

Jeronim Szabolcs Marić

Izvedba

Boris Novković

Albumi

2004 - Ostvaren san
2005 - Ostvaren san