Pjesma

Bi je pisnik

Oliver

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Jakša Fiamengo

Izvedba

Oliver

Albumi

1982 - Karoca
1998 - Štorija 5

Stihovi

Bi je pisnik, sva mu fala:
galeb najde svoju hrid,
lažina je spokoj dala,
a stađuni vični slid.
Bi je pisnik, sad ga nima:
dan je težak, grub i siv,
ma još grmi bombardina
ka da je još uvik živ.
Bi je pisnik - i te kaki!
Infišan u lipi stih;
piva ga je čovik svaki
uz flautu i uz mih.
Bi je pisnik, bi je pravi;
kuša je ča vridi svit.
Život je u pismu stavi,
a u glavi bi mu Split.
Bi je pisnik, dite grada:
i bez njega, njegov dil,
lira, cvit i balustrada
cileg je u verse zbi.