Pjesma

Balada o tovaru

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Zdenko Runjić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1973 - Mojoj jedinoj ljubavi
1998 - Kolekcija
2003 - Splitska priča - uživo
2008 - Zlatna kolekcija