Pjesma

Badinerie (Iz Suite za flautu i gudače u h-molu)

Najbolji Hrvatski Tamburaši

Autori

Skladba

Johann Sebastian Bach

Aranžman

Hrvoje Majić

Izvedba

Najbolji Hrvatski Tamburaši

Album

1991 - Klasika