Pjesma

Ako izgubim tebe

Oliver

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Zdenko Runjić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Oliver

Albumi

1977 - Malinkonija
1977 - Ako izgubim tebe
1996 - Oliver u Lisinskom - uživo
1998 - Štorija 4
2008 - Runjić na Peristilu - Ivana Husar Mlinac
2013 - 100 Originalnih pjesama

Stihovi

Dok me budi nova zora
znam da sretan biće dan,
jer kraj uzglavlja si moga,
a na vjeđama ti san;
Puna ljubavi, puna nježnosti
moja stvarnost sad si tị.
Ti se budiš, ti me gledaš
pun topline tvoje je glas,
naša postelja je meka,
sreća bije oko nas;
Puni ljubavi, puni nježnosti,
u toj stvarnosti smo mi.
I dok predajem se milovanju tvom,
neki čudni krijem strah u srcu svom,
ja te trebam, ja te ne dam, ja sam tvoj!
Ako izgubim tebe, ja izgubit’ ću ljubav
i ovu beskrajnu sreću koju pružaš mi ti.
Ako izgubim tebe, ja izgubit’ ću nježnost
i toplinu tog gnijezda koje svili smo mi.

Ako izgubim tebe, ja izgubiću sve!
Kad bi mogao zauvijek
da zaustavim taj sat,
da nam zanos vječno traje,
što bi sve još mogli dạt’.
Našoj ljubavi, našoj nježnosti,
nikad’ ne bi znali kraj.
Jer dok predajem se milovanju tvom,
neki čudni krijem strah u srcu svom,
ja te trebam, ja te ne dam, ja sam tvoj.
Ako izgubim tebe, ja izgubit’ ću ljubav
i ovu beskrajnu sreću koju pružaš mi ti.
Ako izgubim tebe, ja izgubit’ ću nježnost
i toplinu tog gnijezda koje svili smo mi.

Ako izgubim tebe, ja izgubiću sve!