Pjesma

A vitar puše

Oliver

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Jakša Fiamengo

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Oliver

Traje

3:05

Albumi

1983 - Split 83
1984 - Evo mene među moje
1986 - Za sva vrimena
1994 - Sve najbolje
1998 - Štorija 2
2002 - Zvuk osamdesetih Zabavna i Pop 1982 - 1983
2003 - Vjeruj u ljubav 2003 - Oliver & Klapa Ošjak
2006 - The platinum collection
2013 - 100 Originalnih pjesama

Stihovi

Su zrnon soli, su mrvu kruva
i puno duše,
ova nas jubav tepli i čuva,
a vitar puše!
Su pjaton juve kad projdu dani
i stvari luše,
ova nas jubav jača i rani,
a vitar puše!
I neka projdu sve obilance,
svi lipi gušti i sve užance!
I neka nima ni sna ni smija,
uz tebe uvik znan ča bi tija.

A vitar puše, a vitar puše!
A vitar puše, nek samo puše!
Su kapju uja, su šaku zeja
kad sni se ruše,
ova nas jubav diže sa tleja,
a vitar puše!
Kad gori svića, a nima loja
kad udru suše,
ova je jubav šira od poja,
a vitar puše!
I neka projdu sve obilance,
svi lipi gušti i sve užance!
I neka nima ni sna ni smija,
uz tebe uvik znan ča bi tija.

A vitar puše, a vitar puše!
A vitar puše, nek samo puše!