Album

Zlatna kolekcija

Hari Mata Hari - 2006

Zlatna kolekcija

Pjesme

 1. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco / M. Imamović - Hari Varešanović
 2. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 3. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 4. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 5. Franjo Valentić - Faruk Buljubašić Fayo - Franjo Valentić
 6. Hari Varešanović - Marina Tucaković - Hari Varešanović
 7. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 8. Hari Varešanović / Miki Bodlović - Faruk Buljubašić Fayo / Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 9. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 10. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 11. Edo Mulahalilović - Edo Mulahalilović - Edo Mulahalilović
 12. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
 13. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Aleksandar Kobac
 14. Hari Varešanović - Milorad Lukić - Hari Varešanović
 15. Edo Mulahalilović - Edo Mulahalilović - Hari Varešanović
 16. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
 17. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
 18. Nemanja Popović - Fahrudin Pecikoza Peco - Aleksandar Kobac
 19. Hari Varešanović - Alka Vuica / Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 20. Hari Varešanović - Faruk Buljubašić Fayo - Hari Varešanović
 21. Hari Varešanović - Faruk Buljubašić Fayo - Hari Varešanović
 22. Hari Varešanović / Miki Bodlović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
 23. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
 24. Hari Varešanović - Dino Dervišhalilović Merlin - Hari Varešanović
 25. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 26. Adi Mulahalilović - Alka Vuica / Fahrudin Pecikoza Peco - Adi Mulahalilović
 27. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
 28. Hari Varešanović - Dino Dervišhalilović Merlin - Hari Varešanović
 29. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 30. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 31. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 32. Hari Varešanović / Milorad Lukić - Milorad Lukić - Hari Varešanović
 33. Hari Varešanović / Milorad Lukić - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
 34. Adi Mulahalilović - Fahrudin Pecikoza Peco - Adi Mulahalilović
 35. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga