Album

Život u čizmama s visokom petom

Time - 1976

Život u čizmama s visokom petom

Pjesme

  1. Adolf Topić Dado - Adolf Topić Dado - …
  2. Adolf Topić Dado - Adolf Topić Dado - …
  3. Adolf Topić Dado - Adolf Topić Dado - …
  4. Adolf Topić Dado - Adolf Topić Dado - …
  5. Adolf Topić Dado - Adolf Topić Dado - …