Album

Žanamari

Žanamari - 2005

Žanamari

Pjesme

 1. Slobodan M. Kovačević - Mile Rupčić / Srđan Ćuk - …
 2. Branimir Mihaljević - Faruk Buljubašić Fayo - Branimir Mihaljević
 3. Neven Šverko - I. Lovrenčić - Dragomir Herendić Dragianni
 4. Branimir Mihaljević - Faruk Buljubašić Fayo - Branimir Mihaljević
 5. … - Žanamari Lalić - …
 6. Boris Đurđević - Faruk Buljubašić Fayo - Boris Đurđević
 7. Žanamari Lalić - Žanamari Lalić - …
 8. Neven Šverko - I. Lovrenčić - Enes Tvrtković
 9. Branimir Mihaljević - Faruk Buljubašić Fayo - Branimir Mihaljević
 10. Neven Šverko - Neven Šverko / S. Martinović - Enes Tvrtković
 11. Jadranka Krištof - Jadranka Krištof - Branimir Mihaljević
 12. … - Žanamari Lalić - …
 13. - remix
  Branimir Mihaljević - Faruk Buljubašić Fayo - …
 14. Branimir Mihaljević - Žanamari Lalić - Branimir Mihaljević
 15. - remix
  Neven Šverko - I. Lovrenčić - …
 16. - remix
  Boris Đurđević - Faruk Buljubašić Fayo - Danijel Hojsak

Reference