Album

Zakon jačega

Hari Mata Hari - 2004

Zakon jačega

Pjesme

  1. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
  2. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Samir Šestan Droga
  3. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
  4. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
  5. Nemanja Popović - Fahrudin Pecikoza Peco - Aleksandar Kobac
  6. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Aleksandar Kobac
  7. Hari Varešanović - G. Milutinović - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga
  8. … - … - Samir Šestan Droga
  9. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Samir Šestan Droga

Reference