Album

Za djecu i odrasle

Novi Fosili - 1982

Za djecu i odrasle

Pjesme

  1. Rajko Dujmić - Dea Volarić - Rajko Dujmić
  2. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić / Vladimir Kočiš Zec
  3. Rajko Dujmić - Momčilo Popadić - Rajko Dujmić
  4. Rajko Dujmić - Dea Volarić - Rajko Dujmić
  5. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić
  6. Rajko Dujmić - Drago Britvić - Rajko Dujmić
  7. Slobodan Momčilović Moka - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić / Vladimir Kočiš Zec
  8. Rajko Dujmić - Momčilo Popadić - Mato Došen
  9. Rajko Dujmić - Drago Britvić - Rajko Dujmić / Vladimir Kočiš Zec
  10. Rajko Dujmić - Dea Volarić - Rajko Dujmić