Album

Vojnička

ITD Band - 1986

Pjesme

  1. Jonče Hristovski - Miroslav Drljača Rus / Jonče Hristovski - Branimir Bogunović Pif
  2. Miroslav Drljača Rus - Miroslav Drljača Rus - Branimir Bogunović Pif