Album

Vjerujem u nas

Paula Jusić - 2001

Vjerujem u nas

Pjesme

 1. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 2. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 3. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 4. Đelo Jusić jr. - Marin Bukmir - Đelo Jusić jr.
 5. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 6. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 7. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 8. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 9. Đelo Jusić jr. - Nedo Zuban - Đelo Jusić jr.
 10. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 11. Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.
 12. - remix
  Đelo Jusić jr. - Paula Jusić - Đelo Jusić jr.

Reference