Album

Vatra

Divlje Jagode - 1985

Vatra

Pjesme

  1. Sead Lipovača Zele - Slobodan Đurasović - Sead Lipovača Zele
  2. Sead Lipovača Zele - Slobodan Đurasović - Sead Lipovača Zele
  3. Sead Lipovača Zele - Alen Islamović - Sead Lipovača Zele
  4. Sead Lipovača Zele - Alen Islamović - Sead Lipovača Zele
  5. Sead Lipovača Zele - Alen Islamović - Sead Lipovača Zele
  6. Sead Lipovača Zele - Alen Islamović - Sead Lipovača Zele
  7. Sead Lipovača Zele - Alen Islamović - Sead Lipovača Zele
  8. T. Werdin / M. Zai - T. Werdin / D. Meaney - …
  9. Sead Lipovača Zele - Alen Islamović - Sead Lipovača Zele