Album

Vanna u Lisinskom

Vanna - 2001

Vanna u Lisinskom

Pjesme

 1. - uživo
  Sandra Sagena - Sandra Sagena - Miro Buljan
 2. - uživo
  Zlatan Stipišić Gibonni - Zlatan Stipišić Gibonni - Nikša Bratoš
 3. - uživo
  Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić
 4. - uživo
  Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic / DaReal - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic / DaReal - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic
 5. - uživo
  Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić
 6. - uživo
  Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic - Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic
 7. - uživo
  Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic / DaReal - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic / DaReal - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic
 8. - uživo
  Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic
 9. - uživo
  … - … - Nikša Bratoš
 10. - uživo
  Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić
 11. - uživo
  Ivana Plechinger / Bruno Kovačić - Ivana Plechinger / Bruno Kovačić - Bruno Kovačić / Suad Čokljat Deity / Zoran Švigir Švigi
 12. - uživo
  Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić / Predrag Martinjak P'eggy
 13. - uživo
  Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic / DaReal - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic / DaReal - Miro Buljan / Ivana Ranilović Vrdoljak Vanna / Adonis Ćulibrk Boytronic
 14. - uživo
 15. - uživo
  Ante Pecotić - Ante Pecotić - Ante Pecotić
 16. - uživo
  Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić / Adonis Ćulibrk Boytronic - Remi Kazinoti

Reference