Album

Tigrica

Doris & More - 1985

Tigrica

Pjesme

  1. Slobodan M. Kovačević - Rajko Šimunović - Slobodan M. Kovačević
  2. Slobodan M. Kovačević - L. Vukasinović - Slobodan M. Kovačević
  3. Slobodan M. Kovačević - Katarina Naglov Šoškić - Slobodan M. Kovačević
  4. Slobodan M. Kovačević - Rajko Šimunović / Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević
  5. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević
  6. M. P. Zahar - M. P. Zahar - Zvonimir Skerl
  7. M. P. Zahar - M. P. Zahar - M. P. Zahar
  8. M. P. Zahar - L. Kostić - M. P. Zahar
  9. M. P. Zahar - M. P. Zahar - M. P. Zahar