Album

Svirajte noćas za moju dušu

Oliver - 1988

Svirajte noćas za moju dušu

Pjesme

  1. Zdenko Runjić - Nenad Ninčević - Stipica Kalogjera
  2. Zdenko Runjić - Nenad Ninčević - …
  3. Zdenko Runjić - Zdenko Runjić / Nenad Ninčević - …
  4. Zdenko Runjić - Zdenko Runjić - Stipica Kalogjera
  5. Zdenko Runjić - Zdenko Runjić / Nenad Ninčević - Stipica Kalogjera
  6. Zdenko Runjić - Zdenko Runjić - Stipica Kalogjera
  7. Zdenko Runjić - Zdenko Runjić - Stipica Kalogjera
  8. Zdenko Runjić - Nenad Ninčević - …
  9. Zdenko Runjić - Zdenko Runjić / Nenad Ninčević / Krste Juras - Stipica Kalogjera
  10. Aleksandar Radulović - Marina Tucaković - Stipica Kalogjera

Reference