Album

Sve se mijenja

En Face - 1999

Sve se mijenja

Pjesme

  1. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić
  2. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić
  3. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić / Olja Dešić
  4. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić
  5. Sandro Bastiančić - Sanjin Eterović - Robert Funčić
  6. Sandro Bastiančić - Sandro Bastiančić - Robert Funčić
  7. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić
  8. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić
  9. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić
  10. Sandro Bastiančić / Miroslav Vidović - Sandro Bastiančić - Robert Funčić

Reference