Album

Sve ove godine

Jasna Zlokić - 1997

Pjesme

 1. Rajko Dujmić - Momčilo Popadić - Rajko Dujmić
 2. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić
 3. Zdenko Runjić - Jakša Fiamengo - Stipica Kalogjera
 4. Rajko Dujmić - Momčilo Popadić - Rajko Dujmić
 5. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 6. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić
 7. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Nikica Kalogjera
 8. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić
 9. Rajko Dujmić - Momčilo Popadić - Rajko Dujmić
 10. Zdenko Runjić - Zdenko Runjić - Stipica Kalogjera
 11. Đorđe Novković - Željko Pavičić / Mario Vukelić - Stipica Kalogjera
 12. Rajko Dujmić - Zrinko Tutić - Rajko Dujmić
 13. Đorđe Novković - Ivica Kasumović - Stipica Kalogjera
 14. Đorđe Novković - Miroslav Drljača Rus / Željko Sabol - Stipica Kalogjera
 15. Đorđe Novković - Željko Sabol - Stipica Kalogjera
 16. Vladimir Kočiš Zec - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić
 17. Đorđe Novković - Željko Pavičić - Mato Došen
 18. Alain Barriere - Alain Barriere - …