Album

Sva čuda svijeta

Film - 1983

Sva čuda svijeta

Pjesme

  1. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  2. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  3. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  4. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  5. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  6. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  7. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  8. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …
  9. Jurislav Stublić Jura - Jurislav Stublić Jura - …