Album

Simpatija

Magazin - 1994

Simpatija

Pjesme

  1. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Stipica Kalogjera
  2. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Stipica Kalogjera
  3. Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić - Stipica Kalogjera