Album

Samo žena

Gabi Novak - 1974

Samo žena

Pjesme