Album

Samo snovi teku uzvodno

Parni Valjak - 1997

Samo snovi teku uzvodno

Pjesme

 1. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 2. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 3. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 4. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 5. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus
 6. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 7. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 8. M. Krpan - A. Klinar / M. Čuček - Vlado Kreslin
 9. Marijan Brkić - Husein Hasanefendić Hus - …
 10. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 11. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …
 12. Husein Hasanefendić Hus - Husein Hasanefendić Hus - …