Album

Sami sebi mi smo krivi

More - 1979

Sami sebi mi smo krivi

Pjesme

  1. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević
  2. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Željko Sabol