Album

Putevima vjetra

Jasna Zlokić - 2002

Putevima vjetra

Pjesme

 1. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić
 2. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić
 3. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić
 4. - unplugged
  Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić
 5. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić
 6. Mario Mihaljević - Mario Mihaljević - Stipica Kalogjera
 7. Sandra Sagena - Sandra Sagena - Nikša Bratoš
 8. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić
 9. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić
 10. Sandra Sagena - Sandra Sagena - Marko Križan