Album

Plovi mala barka

Novi Fosili - 1976

Plovi mala barka

Pjesme

  1. Hrvoje Hegedušić - Hrvoje Hegedušić - Stipica Kalogjera
  2. Hrvoje Hegedušić - Ivica Kasumović - Stipica Kalogjera