Album

Plava kosa, crno vino

Joško Tomičić - 1996

Plava kosa, crno vino

Pjesme

  1. E. Pelaić - E. Pelaić - Željko Šparmajer
  2. Ana Jukić - Ana Jukić - Željko Šparmajer
  3. N. Vučina - N. Vučina - E. Hodžić
  4. Jure Stanić May - Bratislav Zlatanović - Željko Šparmajer
  5. E. Pelaić - E. Pelaić - E. Hodžić
  6. E. Pelaić - E. Pelaić - Željko Šparmajer
  7. Frane Šiško - Frane Šiško - E. Hodžić
  8. T. Mutarello - Nenad Vilović - …
  9. E. Pelaić - E. Pelaić - E. Hodžić
  10. Frane Šiško - Remi Kazinoti - …