Album

Ovo je naša noć

Mate Mišo Kovač - 1977

Ovo je naša noć

Pjesme

 1. Dušan Šarac - Krste Juras - Stipica Kalogjera
 2. Dušan Šarac - Željko Sabol - Raymond Ruić
 3. Dušan Šarac - Željko Sabol - Stipica Kalogjera
 4. Dušan Šarac - Željko Sabol - Raymond Ruić
 5. Dušan Šarac - Mario Mihaljević - Stipica Kalogjera
 6. Dušan Šarac - Željko Sabol - Raymond Ruić
 7. Dušan Šarac - Krste Juras - Stipica Kalogjera
 8. Dušan Šarac - Krste Juras - Stipica Kalogjera
 9. Dušan Šarac - Željko Sabol - Raymond Ruić
 10. Dušan Šarac - Željko Pavičić - Stipica Kalogjera
 11. Dušan Šarac - Ante Juroš - Raymond Ruić
 12. Dušan Šarac - Željko Sabol - Stipica Kalogjera