Album

Ostavi trag

Emilija Kokić - 1996

Ostavi trag

Pjesme

 1. Miro Buljan - Stevo Cvikić - …
 2. Miro Buljan - Emilija Kokić - …
 3. Miro Buljan - Emilija Kokić - …
 4. Miro Buljan - Stevo Cvikić - …
 5. … - Emilija Kokić - …
 6. - uživo
  Miro Buljan - Stevo Cvikić - …
 7. - instrumentalno
  Miro Buljan - Stevo Cvikić - …

Reference