Album

Ostaj mi zbogom ljubavi

Hari Mata Hari - 1994

Ostaj mi zbogom ljubavi

Pjesme

  1. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - …
  2. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - …
  3. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
  4. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović
  5. Hari Varešanović - Fahrudin Pecikoza Peco - …
  6. Edo Mulahalilović - Edo Mulahalilović - Hari Varešanović
  7. Hari Varešanović / Adi Mulahalilović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Adi Mulahalilović
  8. Hari Varešanović / Adi Mulahalilović - Fahrudin Pecikoza Peco - Hari Varešanović / Adi Mulahalilović

Reference