Album

On je moj bol

More - 1975

On je moj bol

Pjesme

  1. Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević - Slobodan M. Kovačević
  2. Slobodan M. Kovačević - Raymond Ruić - Slobodan M. Kovačević