Album

Obične ljubavne pjesme

Aerodrom - 1982

Obične ljubavne pjesme

Pjesme

  1. Jurica Pađen - Jurica Pađen - Tihomir Varga Tini
  2. Jurica Pađen - Jurica Pađen - …