Album

Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija

Hari Mata Hari - 1986

Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija

Pjesme

Reference