Album

Najbolje godine

Novi Fosili - 1993

Najbolje godine

Pjesme

 1. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić / Nikica Kalogjera
 2. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 3. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević / Selma Ana Dolac - Rajko Dujmić
 4. Rajko Dujmić - Dea Volarić - Rajko Dujmić
 5. Rajko Dujmić - Zrinko Tutić - Rajko Dujmić
 6. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević - Rajko Dujmić / Vladimir Kočiš Zec
 7. Rajko Dujmić - S. Aufidrezen / Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 8. Rajko Dujmić - Zrinko Tutić - Rajko Dujmić
 9. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 10. Rajko Dujmić - Koraljka Tomičić - Rajko Dujmić
 11. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 12. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 13. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 14. Rajko Dujmić - Inga Angebrandt - Rajko Dujmić
 15. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 16. Rajko Dujmić - Mario Mihaljević / Inga Angebrandt - Rajko Dujmić
 17. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 18. Rajko Dujmić - Nenad Ninčević - Rajko Dujmić / Vladimir Kočiš Zec
 19. Rajko Dujmić - Stevo Cvikić - Rajko Dujmić
 20. Rajko Dujmić - Nenad Ninčević - Rajko Dujmić