Album

Na pola puta

Neda Ukraden - 2010

Na pola puta

Pjesme

  1. Dušan Bačić - Dušan Bačić - Dušan Bačić
  2. Miroslav Drljača Rus - Miroslav Drljača Rus - Mato Došen
  3. Branimir Mihaljević - Faruk Buljubašić Fayo - Branimir Mihaljević
  4. Franjo Valentić - Faruk Buljubašić Fayo - Franjo Valentić
  5. Miroslav Drljača Rus - Miroslav Drljača Rus - Mato Došen
  6. Neda Ukraden / Dušan Bačić - Neda Ukraden / Dušan Bačić - Mato Došen
  7. Georgos Alkeos - Faruk Buljubašić Fayo - Branimir Mihaljević
  8. Miroslav Drljača Rus - Miroslav Drljača Rus - Mato Došen
  9. Branimir Mihaljević - Faruk Buljubašić Fayo - Branimir Mihaljević

Reference