Album

Moja stranka

Klapa Bonaca - 1996

Moja stranka

Pjesme

  1. Narodna - Ivo Mikuličin - Goran Mačužić
  2. Dušan Šarac - Pere Picukarić - Goran Mačužić / Dušan Šarac
  3. Dušan Šarac - Pere Picukarić - Goran Mačužić / Dušan Šarac
  4. Dušan Šarac - S. Govorčin - Goran Mačužić / Dušan Šarac
  5. Dušan Šarac - Pere Picukarić - Goran Mačužić / Dušan Šarac
  6. Dušan Šarac - Pere Picukarić - Goran Mačužić / Dušan Šarac
  7. Ivo Mikuličin - Ivo Mikuličin - Goran Mačužić
  8. Ivo Mikuličin - Ivo Mikuličin - Goran Mačužić
  9. Nenad Ninčević - Nenad Ninčević - Joško Banov
  10. Petar Crljen - Ivo Mikuličin - Branko Glavan