Album

Mi žene

Dalia - 1996

Mi žene

Pjesme

 1. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 2. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 3. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 4. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 5. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 6. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 7. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 8. Senad Galijašević Senna M. - Faruk Buljubašić Fayo / Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 9. Senad Galijašević Senna M. - Faruk Buljubašić Fayo - Senad Galijašević Senna M.
 10. Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 11. Senad Galijašević Senna M. - Faruk Buljubašić Fayo / Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.
 12. - instrumentalno
  Senad Galijašević Senna M. - Dalija Serdar - Senad Galijašević Senna M.