Album

Melodije Istre i Kvarnera 2005

Melodije Istre i Kvarnera 2005

Pjesme

 1. - Vesna Nežić Ružić
 2. - Karin Kuljanić
 3. - Alen Vitasović
 4. - Gina Picinić & Klapa Reful
 5. - Klapa Fortunal
 6. - Duško Jeličić
 7. - Klapa Reful & Mario Battifiaca
 8. - Klapa Maslina
 9. - Jozefina & Trio Rio
 10. - Alen Lazarić
 11. - Tamara Brusić & Klapa Reful
 12. - Alen Polić
 13. - Joso Butorac & Klapa Mareta
 14. - Voljen Grbac
 15. - Eleonora Turčinović
 16. - Loell Duin
 17. - Kristijan Lončarić
 18. - Neno Pavinčić & Pešekani
 19. - Sabrina
 20. - Ivana Marčelja
 21. - Predrag Ljuna
 22. - Irena Kuhar