Album

Lutka od slame

Zorana Šiljeg - 1997

Pjesme

  1. Zorana Šiljeg - Nenad Ninčević - Dejan Orešković
  2. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Dejan Orešković
  3. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Dejan Orešković
  4. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Dejan Orešković
  5. Ivo Jagnjić - Ivo Jagnjić - Dejan Orešković
  6. Zorana Šiljeg - Zorana Šiljeg - Dejan Orešković
  7. Zorana Šiljeg - Nenad Ninčević - Dejan Orešković
  8. Ivo Jagnjić - Ivo Jagnjić - Joško Banov