Album

Ljubomora II

Tony Cetinski - 1993

Ljubomora II

Pjesme

  1. D. Jelavić - Željko Krznarić - Toni Cetinski
  2. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  3. Toni Cetinski / Janoš Feher - Perkins - Toni Cetinski / Janoš Feher
  4. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  5. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  6. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  7. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  8. Zrinko Tutić - R. Sutlović - Toni Cetinski
  9. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  10. P. Rennholz - P. Rennholz - Toni Cetinski