Album

Ljubomora I

Tony Cetinski - 1992

Ljubomora I

Pjesme

  1. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  2. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  3. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  4. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  5. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  6. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  7. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  8. Boris Novković - Stevo Cvikić - Senad Galijašević Senna M.
  9. Toni Cetinski / Janoš Feher - Perkins - Toni Cetinski / Janoš Feher