Album

Ljubavni parfemi

Jasna Zlokić - 2006

Ljubavni parfemi

Pjesme

  1. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Aleksandar Valenčić
  2. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Aleksandar Valenčić
  3. Marko Tomasović - Željko Krznarić - Aleksandar Valenčić
  4. Marko Tomasović - Nevia Korpar - Aleksandar Valenčić
  5. - unplugged
    Marko Tomasović - Nevia Korpar - Duško Mandić

Reference