Album

Lisica

Josipa Lisac - 1982

Lisica

Pjesme

  1. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - I. Kuljerić
  2. Karlo Metikoš Matt Collins - Ivica Krajač - Branislav Živković